Educatie

Het concept

Foto van de voorstelling "Educatie"

Compagnie Aardbei heeft een educatief programma ontwikkeld rond bellen, klokken en beiaarden. Dit richt zich tot lagere scholen. Het bestaat uit verschillende onderdelen, die samen of apart geboekt kunnen worden.

In 2012 werd dit project ontwikkeld in opdracht van het cultureel centrum/stedelijke musea/erfgoedcel van Mechelen. Het kaderde in '150 jaar Jef Denyn' en werd een groot succes. De Mechelse scholen schreven massaal in en waren na afloop heel tevreden. Bijna 700 leerlingen namen deel.

Het educatieve luik vormt een samenhangend geheel, maar men hoeft niet per se alle deelprojecten te reserveren. Elk onderdeel kan ook op zich staan. Daarnaast staan we ervoor open om onderwerpen toe te voegen. M.a.w we bieden een educatief programma op maat.

Alle deelprojecten sluiten aan bij de leerplannen. In het lessenpakket zijn de verwijzingen naar de leerplandoelstellingen opgenomen.


Onderdelen

Theatervoorstelling "Rocky het klokkie"

Campanologische workshop

De beiaardier komt naar de school en geeft aan de hand van muziekvoorbeelden en beeldfragmenten een kindvriendelijke inleiding in de campanologie of de leer van klokken. De nadruk ligt hierbij op de ervaring en de belevenis van de kinderen. De beiaardier brengt ook enkele klokken en bellen mee en laat de kinderen samen zingen en musiceren.

Interactieve rondleiding in de toren

De beklimming van een toren is op zich al een belevenis en wordt beloond met een fantastisch uitzicht over de stad. Onderweg valt er heel wat te ontdekken: luidklokken, speeltrommel, beiaard

De interactieve rondleiding is volledig op maat van kinderen gemaakt en speelt in op hun eigen beleving en laat hen stil staan bij wat ze zien, horen, ervarenÖ Aan het einde volgt een mini-concert met inbreng van de kinderen.

De interactieve rondleiding wordt telkens aan de locatie aangepast. Hiervoor komen we op voorhand de mogelijkheden ter plaatse bekijken.

Lessenpakket

In het lessenpakket worden verschillende aanzetten/ideeŽn gegeven voor lessen rond bellen, klokken, beiaard. De lessen zijn concreet uitgewerkt, maar er wordt ook ruimte gelaten voor de eigen inbreng van de leerkracht.

Voor elk vak worden er lesideeŽn gegeven. Er wordt ook aangegeven hoe het tot een groot vakoverschrijdend project binnen de klas kan leiden.

Er worden ook ideeŽn aangereikt hoe de leerkracht het bezoek aan de theatervoorstelling "Rocky het klokkie", de workshop en het torenbezoek in de klas kan voorbereiden.

In het lessenpakket staan ook verwijzingen naar de leerplandoelstellingen.

Referenties

2012-2013 / Volledige project in lagere scholen van Mechelen

2013 / Workshops in openluchtmuseum Bokrijk en in museum Klok en Peel in Asten (Nederland)

2014 / Workshops in Lommel

Praktisch

Campanologische workshop:

  • Duur: twee lesuur
  • Per klasgroep (max. 25 lln.)
  • In de school zelf

Interactieve rondleiding

  • Duur: 1,5 uur (afhankelijk van de toren)
  • Per klasgroep (max. 25 lln.)

Onze projecten :