Over Compagnie Aardbei

Aard-bei, bei-aard.

Logo Compagnie Aardbei

Aard-bei, bei-aard. Compagnie Aardbei zet de beiaard op zijn kop, figuurlijk dan toch.

Compagnie Aardbei ontwikkelt heel uiteenlopende projecten. We maken muziek, we spelen toneel, we dansen. We combineren graag verschillende kunstvormen en daarbij is de rode draad steeds klokken of bellen.

Compagnie Aardbei is gegroeid uit de voorstelling "Rocky het klokkie", die voor het eerst in 2004 werd opgevoerd. Ons doel was en is nog altijd om de beiaard meer bekend te maken bij een groter publiek. We willen een ander publiek bereiken dan het traditionele publiek dat normaal naar een beiaardconcert komt. Daarom ontwikkelen we projecten voor alle lagen van de bevolking, voor alle leeftijden, voor iedereen.

Compagnie Aardbei speelt op torenbeiaarden of op rijdende beiaarden.

Compagnie Aardbei speelt niet alleen op een beiaard, maar ook met bellen. Een project met een beiaard is altijd een hele logistieke onderneming. Daarom kochten we in 2010 een set van 26 handbellen aan, die veel gemakkelijker transporteerbaar zijn dan een hele beiaard.

Compagnie Aardbei speelt meestal zelf, maar er zitten enkele projecten in de pijplijn, waarbij het publiek zelf kan spelen of aan een workshop kan deelnemen.

Compagnie Aardbei speelt graag samen met andere partners en we zijn dan ook altijd op zoek naar mensen of andere groepen om een nieuw project uit te denken. Voorstellen zijn welkom.

Fotogalerij

Foto Uitvoering Rocky het klokkie
Foto Uitvoering Rocky het klokkie
Foto Uitvoering Rocky het klokkie
Foto Uitvoering De Dolende Man
Foto Uitvoering De Dolende Man
Foto Uitvoering De Dolende Man
Foto Uitvoering Bellness
Foto Uitvoering Bellness
Foto Uitvoering Symbiose door dansgroep Imago Tijl
Foto Uitvoering Symbiose door dansgroep Imago Tijl
Foto Uitvoering Symbiose door dansgroep Imago Tijl

Onze projecten :